Make your own free website on Tripod.com   
 
 

Nama Pengguna
Kata Laluan

  Portal ADUN Melaka merupakan sebuah portal pendidikan initiatif tempatan yang menyediakan kursus pendidikan yang berkualiti dan interaktif kepada pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia dengan menggunakan keupayaan dan kelebihan World Wide Web.

Laman web Portal ADUN Melaka merupakan hasil kerjasama para akademik-para akademik yang berpengalaman dan berkelayakan. Tujuan dan fungsi utama Portal ADUN Melaka adalah untuk memenuhi keperluan pendidikan para pelajar dengan membekalkan kursus-kursus tutorial yang padat, bermutu dan mengikuti sukatan Kementerian Pendidikan Malaysia.. Selain daripada itu, Portal ADUN Melaka juga membekalkan peluang kepada guru-guru serta pelajar-pelajar untuk menghayati kelebihan dunia internet dengan cara yang lebih menjimatkan kos.

Pada peringkat pertama, kursus-kursus tutorial Portal ADUN Melaka adalah direka khas untuk penduduk Melaka dan Malaysia.

 


Copyright©2002 Portal ADUN Melaka - All Rights Reserved